Verksamheten

Gomorronsol är ett föräldrakooperativ med en ansvarig styrelse. På styrelsemötena som hålls en gång i månaden deltar även förskolans rektor. Det pedagogiska ansvaret har rektorn tillsammans med förskollärarna som i ett tätt samarbete med personalen formar verksamheten på Gomorronsol.

Föräldrarna bidrar med sin tid och engagemang, vilket är det finaste vi kan ge våra barn.