Pedagogik

På gomorronsol har vi tre ledord;

Med hjälp av dessa tre ledord vill vi ge barnen trygghet i sig själva och möjlighet att påverka vardagen på förskolan. 

För oss på Gomorronsol är barnens trygghet grunden. Vi tror på att trygga barn lär bäst och därför lägger vi stor vikt på att arbeta med vår värdegrund som inkluderar vänskap, känslor och allas lika värde. Det här är något som genomsyrar hela verksamheten där barnen har ett stort inflytande över sin dag. Verksamheten bygger på att vi ser varandra som individer och låter oss inte hindras av ålder, gruppindelning eller traditionella könsroller.

Genom pedagogisk dokumentation och reflektion som grund fångar vi upp barnens tankar, intressen och fantasi och utmanar barnen vidare. Tillsammans med barnen jobbar vi utifrån ett utforskande arbetssätt, fyllt av lust och upptäckarglädje.

På Gomorronsol är utevistelse en viktig del av dagen. Här erbjuds barnen olika aktiviteter på gården samt så utnyttjar vi närmiljön då vi går till olika parker eller skogsområden.