Lokalen

På Gomorronsol vill vi erbjuda barnen en inspirerande och lärande miljö som är föränderlig och utgår från barngruppens olika intressen och behov. Vi jobbar ständigt med att anpassa lokalerna efter verksamhetens och barnens behov. 

Ni hittar oss i ett eget hus med gård på Skytteholmsvägen 11 i Solna. Huset är K-märkt och har tidigare varit en lokal för Frälsningsarmen. Gomorronsols hus består av två våningar, vi ser förskolan som en och samma, med ett gemensamt arbetslag. 

Däremot är barnens hemvist uppdelade på två plan där dem yngre barnen går på nedervåning, och de äldre barnen går på övervåning. Men ofta leker alla tillsammans ute på gården.