Brukarundersökning

Attitydundersökningen Pilen/ Markörs brukarundersökning

Solna stad genomför regelbundet en stor enkätundersökning hos samtliga föräldrar med barn inskrivna i kommunal eller privat barn- och skolomsorg.

Gomorronsol har i dessa undersökningar fått mycket bra betyg av föräldrarna.

Vi går alltid igenom våra föräldrars svar och ser vad vi kan utveckla i vår verksamhet. Ibland uppstår frågor från oss kring vad föräldrarna har svarat och tyckt - detta tas upp på föräldramöten och är underlag för vår föräldramedverkan samt verksamhetsutveckling.Läs senaste underöskningen här för alla förskolor i Solna

Brukarundersökning för Gomorronsol 2018

Solna Stad, Föräldraenkät fsk - GOMORRONSOLS FSK 180604.pdf