Brukarundersökning

Attitydundersökningen Pilen/ Markörs brukarundersökning  

Solna stad genomför regelbundet en stor enkätundersökning hos samtliga föräldrar med barn inskrivna i kommunal eller privat barn- och skolomsorg.

Gomorronsol har i dessa undersökningar fått mycket bra betyg av föräldrarna. 

 Vi går alltid igenom våra föräldrars svar och ser vad vi kan utveckla i vår verksamhet. Ibland uppstår frågor från oss kring vad föräldrarna har svarat och tyckt - detta tas upp på föräldramöten och är underlag för vår föräldramedverkan samt verksamhetsutveckling.