Föräldrakooperativ

Förskolan Gomorronsol är ett föräldrakooperativ och som förälder är det lätt att tycka till, påverka och engagera sig i förskolan. Föräldrarna turas om att arbeta i styrelsen och i olika arbetsgrupper som ansvarar för olika delar av kooperativet. Allt från praktiska uppgifter så som att laga något trasigt, till att vara ansvariga för arrangera våra populära after föris. Varje familj är en viktig del i förskolans verksamhet!

Kooperativet grundar sig på föräldrarnas vilja att vara delaktiga i sina barns vardag på förskolan och att ha möjlighet att påverka den till det bästa. Föräldrakooperativet har arbetsgivaransvar på förskolan. Vi är medlemmar i KFO och följer deras kollektivavtal. Alla familjer turas om att arbeta i styrelsen under en period om två år och sköter administrativa uppgifter åt föreningen. Det pedagogiska ansvaret liksom ansvaret för den dagliga verksamheten ligger hos rektorn och pedagogerna.

Vid sjukdom fungerar föräldrarna som uppbackning i personalgruppen enligt ett jourschema. Att ha jour en dag på sitt barns förskola är ett tillfälle att se hur barnets vardag verkligen ser ut och hur pedagogerna arbetar. Familjerna träffas även vid en städdag per termin och vid firande av helgdagar och högtider.

Vår  arbetsmodell är att föräldraföreningen tillsammans med personalen ser till barnens och verksamhetens bästa, vilket innebär ömsesidig lyhördhet och respekt. Det man som kooperativförälder ger av sin tid och sitt engagemang får man tillbaka i form av insyn och inflytande på verksamhetens kvalité och barnens vardag. För personalen innebär det korta beslutsvägar och möjlighet att påverka sin arbetssituation.