Vill du att ditt barn skall börja på Gomorronsol?

Nästa informationsmöte hålls utomhus på förskolegården.

30 september 2021 kl 18

Maila rekryteringruppen om ni är intresserade att komma rekryteringen@gomorronsol.net

Jag är den jag vill vara, Jag kan bli vad jag vill” …

är vad vi vill att barnen ska ha med sig när de gått sin förskoletid på Gomorronsol.

Gomorronsol är ett föräldrakooperativ som ligger centralt i Solna. Verksamheten startade i juli 2003 med en vision om att bli en förskola med ökad delaktighet för både barn och föräldrar. Vår vision är att vara Solnas ledande förskola för barn, föräldrar och pedagoger.

Hos oss hittar du en lugn och trygg miljö, stora möjligheter till lek och lärande samt vuxna som ser och bekräftar barnet