Om förskolan‎ > ‎

Avdelningar

Gomorronsols hus består av två våningar, vi ser förskolan som en och samma, med ett gemensamt arbetslag. Däremot är barnens ”hemvist” uppdelade på två plan, dvs de äter, vilar och har samling på ”sin” våning.

Här har vi just nu 30-33 barn och 7-8 pedagoger. Barnen är uppdelade i åldersblandade grupper, vilket stimulerar både äldre och yngre att dels få visa hänsyn till de yngre, dels få vara förebilder och inspirera till utvecklande lekar.


Övervåningen är bas för 12-13 av våra barn. Här finns ett litet kök, skötrum/toalett, ett stort lekrum och ett lite mindre rum. Det mindre rummet används också som vilorum under sovstund/läsvila.


På undervåningen har 18-20 barn sin bas, med vilorum och matplatser som sin fasta plats. På undervåningen finns också husets ateljé, en större matsal, köket, lekrum, utklädningsrum, och naturligtvis skötrum/toaletter. 


Vi använder hela huset för att dela in barnen i mindre grupper under dagen och veckan, både åldershomogena och blandade grupper. Det kan innebära att en del barn sitter vid borden i vårt största rum och spelar spel, ritar, leker,  en annan grupp skapar i ateljén eller i något av de andra rummen, som ständigt förändras efter vad barnen behöver för olika pedagogiska miljöer att utveckla sin lek i. Likaväl som vi försöker erbjuda barnen att pröva olika aktiviteter, lika mycket försöker vi lyssna på barnen och känna av deras behov. För barnen blir det inte bara ett val mellan olika aktiviteter, det blir också ett val utifrån hur lugnt eller livligt man vill ha det omkring sig just då, eller vilken kompis man har en pågående lek tillsammans med. 


Eftersom vi dessutom har en anställd i köket på deltid kan vi använda pedagogernas tid där den behövs som bäst – i barngruppen.