Föräldrakooperativet GomorronSol startade sin verksamhet 2003. Idag har vi två avdelningar, en undervåning och en övervåning med plats för totalt 30 barn. 

Vi följer Läroplanden för förskolan Lpfö 98 och våra anställda är utbildade förskollärare och barnskötare.

Som förälder är du mer delaktig i förskolan, du får en större inblick i verksamheten och chans till att påverka ditt barns vardag. Deltagande sker genom styrelsearbete, arbetsgrupper och vikariedagar på förskolan.

Mer information finner du under respektive länk.